Verkiezingen '18: wonen in Kortrijk

U bent hier

Home > Nieuws > Verkiezingen '18: wonen in Kortrijk
Het is bijna zover: nog 2 maanden en we trekken naar de stembus voor de de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. De spanning is te snijden, de verwachtingen zijn groot. Bij de politici, maar ook bij de inwoners van Kortrijk.
 
In de weken vóór de verkiezingen gaan ook Vormingplus MZW, de bibliotheek van Kortrijk, Kunstencentrum Buda en Buda vzw de straat op. Niet om stemmen te ronselen, maar om te horen hoe het eigenlijk is om te wonen in de stad.
Waar liggen de knelpunten?
Waar de mogelijkheden en moeilijkheden?
Wat is goed, wat kan beter?
 
Tijdens 2 donderdagavonden en 2 zaterdagnamiddagen zetten we onze tenten op op vier verschillende locaties. We gaan in gesprek met (buurt)bewoners van Kortrijk, met de lokale politici en laten experts aan het woord die de situatie op het terrein inschatten.
Volg het traject via www.woneninkortrijk.com.
 
 
donderdag​ 13​ september ​(19u30​):

Haalbaar en betaalbaar wonen

Pand.A, Conservatoriumplein 1, Kortrijk
 
Is wonen in Kortrijk haalbaar voor iedereen? Voor jong en oud, voor rijk én arm? Is het betaalbaar? En zal wonen in de stad ook in de toekomst mogelijk blijven voor onze kinderen en kleinkinderen?
 
Tijdens deze eerste sessie geven we verschillende Kortrijkzanen het woord, en laten lokale politici reageren. Welke maatregelen zien zij op korte en op lange termijn? En wat denken experts hiervan: zijn de maatregelen realistisch, en verzekeren ze de haalbaarheid van het wonen in de stad?
O.a. Mieke Clarissimo (stafmedewerker Ruimtelijk & Economische Stadsontwikkeling Stad Kortrijk) en Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) geven antwoorden.
 
Verwacht je niet aan een klassieke lezing of debat, maar aan een dialoog, een uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen burgers, politici en experts.
 
 
 
zaterdag 15​ september 2018 (14u-16u):

wonen in gezonde lucht in Kortrijk

Pand.A, Conservatoriumplein 1, Kortrijk
 
Hoe gezond wonen is het in Kortrijk? ​Is er voldoende gezonde lucht​? ​Op International PARK(ing) Day, de dag waarop parkeerplaatsen voor 1 dag worden ingenomen door burgers overal ter wereld, stellen we de vragen en zoeken we antwoorden: bij plaatselijke politici, bij experts en geëngageerde burgers uit Kortrijk en elders. Ideeën worden afgetoetst, acties in gang geduwd. Gerda Flo (Programmaregisseur Klimaatstad stad Kortrijk) duidt de acties die vanuit de stad genomen worden.
 
Op deze International PARK(ing) DAY snuiven we op een actieve en mobiele manier (on)gezonde lucht in Kortrijk op. 
 
      
 
 
za​terdag​ 22​ september 2018 (14u-16u):

wonen in diversiteit in Kortrijk

Poortgebouw VETEX, Pieter De Conincklaan 23 A, Kortrijk
 
Kortrijk is een diverse stad, met een veelheid aan culturen en verschillen. Maar hoe doe je dat, leven in diversiteit? Wat houdt ons allen bezig in Kortrijk? Tijdens deze derde halte in het verkiezingstraject gaan we hierover in gesprek. Nieuwe en oude inwoners treffen elkaar én lokale politici in respectvolle gesprekken over kinderen, eenzaamheid, discriminatie, godsdienstbeleving,…
 
Tijdens deze namiddag voorzien we ook activiteiten voor kinderen.
 
 
 
 
d​onderdag 27​ september 2017 (19u30):

Café Changez!

Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk
 
Met ‘Café Changez!’ sluiten we het verkiezingstraject af. We zetten politici en burgers een pint voor én een maatschappelijk vraagstuk. Het wordt een sprankelende debatavond tussen lokale politici en actieve burgers op basis van filmdocu’s van Hart boven Hard en MO*​ Magazine over 3 concrete thema’s: wonen, ongelijkheid en energie.
 
Met gegarandeerde deelname van de belangrijkste politieke partijen en een aantal actieve initiatiefnemers.
 
Meer info op changez.be.