Silence for peace, verbonden in verstilling

U bent hier

Home > Projecten > Silence for peace, verbonden in verstilling
Het initiatief 'Silence for Peace' ontstond in 2016 als antwoord op het tumult in de wereld en de hoog oplopende spanningen tussen mensen, volkeren en religies. Na de aanslagen van 22 maart werd ook in Brussel een Silence for Peace georganiseerd. Vormingplus MZW ondersteunde dit met twee verstilde wakes in Roeselare en in Kortrijk.
Het dreigingsniveau mag in ons land dan verminderd zijn, de nood aan verstilling en verbinding blijft even relevant. 
 
Net als in 2016 en 2017 organiseerde Vormingplus op 21 maart opnieuw een stiltewake / 'Silence for Peace' op het Stationsplein in Roeselare. Het is een krachtig signaal in de publieke ruimte, maar om van deze actie een succes te maken hebben we mensen nodig, veel mensen. Op die manier willen we een krachtig signaal zenden naar een voortrazende maatschappij, als pleidooi voor samenhorigheid, om een boodschap van menswaardigheid en solidariteit/broederlijkheid te onderstrepen.
We zitten in stilte om de verbinding tussen mensen te accentueren boven de verschillen...
 
"De stiltegroep was voor mij een logische stap in mijn persoonlijk proces van de voorbije jaren. Een zoektocht naar innerlijke rust, en hoe ik verder omga met een drukke, steeds veranderende wereld om me heen. De groep voelde veilig: het deed deugd te voelen en te horen dat ook anderen soms met dezelfde zaken worstelen. Het delen zorgde voor openheid, verbinding en warme contacten. En dus voor vrede. De lichaams en meditatieve oefeningen droegen daar ook toe bij.
De buitenwereld aanspreken over het belang van stil vallen en tot jezelf komen als noodzaak om tot vrede en dialoog te komen was voor mij niet evident. Het vroeg moed. Ik leef en werk in een omgeving waar vooral sociale acties vertrouwde manieren zijn om tot een betere wereld te komen. Vertragen en verstillen zijn begrippen die dan nogal soft aanvoelen.'Silence for peace' voelde als het samen in de praktijk brengen van wat we ervaren hadden. Ik zag onverwacht vertrouwde gezichten, was blij dit moment samen te beleven. Het stilvallen deed goed, het maakte me bewust van mezelf en de sterkte van deze actie. Een hoorbaar signaal in de drukte van aĺledag. Sterk ook omdat we dit samen konden doen."
 
Periode: 
maart, 2018