Rondom Prison

U bent hier

Home > Projecten > Rondom Prison

Rondom Prison ~ programma voorjaar 2020

Rondom Prison
Over misdaad, straf en herstel

Een project heeft een naam nodig, en een projectnaam als ‘Rondom Prison’ roept onlosmakelijk allerlei associaties op. 

Dat het project wellicht iets heeft met gevangenissen, mag blijken uit de naam. Het logo zegt precies iets over binnen en buiten, over buitenstaander en binnenstaander? Wie kijkt naar wie? Wie zit binnen en wie gaat naar buiten? En de baseline ‘over misdaad, straf en herstel’, geeft alvast aan dat het toch wel over ietsje meer gaat dan louter gevangenissen. Nog iets, behalve een naam die je doet twijfelen of Prison nu op zijn Frans of op zijn Engels dient uitgesproken te worden?

Wat na twee jaar werken ondertussen moge duidelijk zijn, is dat Rondom Prison over zoveel méér gaat dan het debat over justitie, gevangenissen of gedetineerden. 
Bovendien is Rondom Prison reeds lang geen project meer maar een duurzaam proces. Een netwerk en traject van mensen en organisaties, met een duidelijke focus aan de einder.

Rondom Prison ~ een focus aan de einder.

“Justitie is niet gelijk aan rechtvaardigheid”, zegt een van de gefilmde gedetineerden tijdens de film ‘The making of justice’. Want “gerechtigheid gaat over regels, rechtvaardigheid over menselijkheid”. 

Is er een scheefgegroeide verhouding tussen gerechtigheid en rechtvaardigheid? Bestaan er mogelijkheden om de visie ‘oog om oog, tand om tand’ te overwinnen, en ruimte te scheppen voor herstel en verzoening, verantwoordelijkheid en preventie?

Rondom Prison daagt alle burgers uit om met elkaar in dialoog te gaan over de kwestie misdaad, straf en herstel. Een uitdaging waar alle partijen een rol spelen. Zowel de directe betrokkenen zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … alsook de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger.

Rondom Prison zet daartoe een meerstemmige publieke ruimte op en reikt daarbinnen handvatten aan de brede samenleving om met deze maatschappelijke uitdaging om te gaan. Het schept kansen tot kennismaking met de kwestie, genuanceerde reflectie en dialoog tussen burgers die zich open willen stellen voor en verhouden tot de kwestie, en in verbinding willen gaan met anderen om op die manier gesloten werelden een stukje te openen. 

Het is werken aan een warme solidaire herstelgerichte samenleving die een betekenisvolle gerechtigheid wil met een bevredigende uitkomst voor dader, slachtoffer en samenleving.

Rondom Prison ~ een inktvlek 

Rondom Prison is een inktvlek.
Het start als een druppel, deint uit en je krijgt het niet meer weg.

Rondom Prison is een stevig partnerschap van mensen en organisaties die vanuit een intens engagement hun expertise, kennis en ervaring ter beschikking stellen om Rondom Prison te maken, vorm te geven, en uit te dragen. Partners die bereid zijn om een proces te gaan, met een duidelijke focus, open te staan voor elkaar en zo die inktvlek te worden. 

Rondom Prison is ook mensen die met elkaar in debat gaan, elkaar beluisteren, dialoog voeren, actie ondernemen, een mening vormen, … een engagement opnemen. Het zijn die mensen die de brug oversteken, en zo kennismaken met voor hen gesloten werelden. 

Een brug die ligt tussen meerdere oevers.
Want het gaat over zoals dader, (ex)-gedetineerden, slachtoffer, familie, professionals uit de detentiecontext, hulp- en dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, over de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger, over netwerk en familie, buren en gemeenschappen, over politiek en het justitieel apparaat, over (tekort aan) inzichten, over visie op mens en samenleving, … 

Het gaat over over samen-leven.

Rondom Prison ~ verhaal uit de praktijk

Wat kan er gebeuren als je met de gespreksmethodiek Samenspraak van Moderator vzw (één van de Rondom Prison-partners) aan de slag gaat met burgers die zelf geen dader of slachtoffer zijn?
Veel moois!

Eind 2019 organiseerde Rondom Prison een avond met als thema ‘In gesprek over daders en slachtoffers‘.
Zo’n dertigtal nieuwsgierigen kwamen langs om, vanuit de gespreksmethodiek Samenspraak, zelf te ervaren wat het is om deel te nemen aan een gespreksgroep waar slachtoffers en daders van niet-gerelateerde feiten elkaar ontmoeten. 

Samenspraak is een methodiek waar slachtoffers en daders van niet-gerelateerde feiten elkaar kunnen ontmoeten om hen inzicht te geven op de andere kant van het verhaal. Soms gebeurt het immers dat het niet mogelijk is om contact te leggen met het eigen slachtoffer of de eigen dader: deze is niet gekend, niet bereikbaar of wenst geen contact. Voor slachtoffers en daders die toch het gesprek met ‘de andere kant’ willen aangaan, organiseert Moderator vzw dus ‘Samenspraak’ gespreksgroepen.

Maar nu terug naar ‘In gesprek over daders en slachtoffers’ op die bewuste winteravond.
Het bracht dus heel veel! Het was een mooie bende van studenten, burgers en enkele professionelen, die tijdens de inleiding op de avond precies nog wat onwennig aan het aftasten waren wat het ging worden. Want ja, wie zijn die mensen en hoe gaat dat hier gaan, dat spreken over daders en slachtoffers?

Het gesprek ging van start, de vragen werden voorgelegd, de spreeksteen ging rond zodat ieder ruimte kreeg om te spreken en vooral ook te luisteren. Een voorzichtig aftasten van elkaar, in hoeverre je je eigen mening kon formuleren, en wat dit teweegbracht bij de andere gesprekspartners. De tongen werden losser, de gedachten zoefden door de ruimte, en het raakte hier en daar zelfs emotionele snaren. 

Het ging over ‘slachtoffers’ en ‘daders’. Wat deze termen oproepen. Welke beelden (vooroordelen?) je hebt. En in hoeverre je je kan inleven in beide profielen. Het ging ook over rechtvaardigheid en gerechtigheid, oer verzoening en vergelding. En vooral over samen spreken, luisteren en beluisteren, open gesprek, openstaan voor elkander zijn visie en mening, en dit binnen een veilige omgeving. Zeer belangrijk, die veiligheid, waar de ervaren gespreksleiders van Moderator voor zorgden. 

Het onwennige was op het eind van de avond volledig weg. Het napraten vulde de ruimte, reflecties en bedenkingen werden genoteerd op briefjes en in de doos gestopt. 

Enkele reflecties geven we hier mee:
Het horen van verschillende meningen. ~ Nog beter de rol van de dader ook begrijpen. ~ De werkvorm die veiligheid bezorgde. ~ Zeer interessant om in interactie te gaan met jonge mensen, een andere generatie met een verrassend klare kijk. Bedankt! ~ Het was interessant om te ervaren dat je je in een groep met onbekenden, toch op je gemak kan voelen en over moeilijke zaken spreken. ~ Wij hebben elkaar zo nodig … ~ Ik neem alles mee! Was super. ~ Het luisteren naar elkaar, openstaan voor elkaar en elkaars mening, maar ook persoonlijkheid. Heel interessant om in gesprek te gaan zonder kennismaking (= geen/minder vooroordelen) ~ De openheid tussen onbekenden. ~ Ik vind het een zeer leuke en nodige concept om meer inzicht rond “de problematiek” te krijgen en ook dat de burgers rond verschillende thema’s inspraak krijgen. ~ Zeer verrijkend om standpunten van iedereen te horen, en te beseffen dat zowel jong als “ervaren” niet altijd zwart-wit denkt, maar verder durft nadenken over heikele punten, en zich ook in de plaats van anderen durft te plaatsen.

Rondom Prison ~ coördinaten 

Via de blog rondomprison.wordpress.com vind je het voorbije programma terug, achtergrondinformatie, interviews, reflecties, etc. 
Op de Facebookpagina vind je alle live actie facebook.com/rondomprison. Via kurt.declercq@vormingplus.be kan je tenslotte al jouw vragen kwijt.

‘Rondom Prison’ is een initiatief van De Rode AntracietVormingplus MZWHulp- en dienstverlening Open Gevangenis RuiseledeVives - maatschappelijke veiligheidCAW ZW-VlaanderenTouché vzw, vzw De HuizenCAW NW-Vlaanderen - Justitieel Welzijnswerk Brugge, KruisPunt (buddywerking ex-gedetineerden, vertegenwoordigers (gedetineerden) van het A-Team Open gevangenis Ruiselede en Moderator - forum voor herstelrecht en bemiddeling 


 
 
Subtitel: 
over misdaad, straf en herstel
Periode: 
januari, 2018 tot december, 2020