Projecten

U bent hier

Home > Projecten

Wijsneuzen tonen de weg op de sociale kaart

De Wijsneuzen zijn brugfiguren met ervaringsdeskundigheid die zich inzetten in de strijd tegen sociale onderbescherming en zo meehelpen om ook voor de meest kwetsbare medemensen de sociale grondrechten te realiseren. De Wijsneuzen zijn mensen met ervaring in de armoede en sociale uitsluiting die een opleiding hebben gevolgd om de sociale kaart van Kortrijk beter te leren kennen. Zij zijn allemaal actief als vrijwilliger op plaatsen waar veel kwetsbare mensen zich bevinden.

Brugfiguren diversiteit in Harelbeke en Kortrijk

Het Netwerk Brugfiguren is een mondeling informatienetwerk van mensen met interculturele roots die: -mensen uit hun netwerk informeren over activiteiten en projecten-mensen uit hun netwerk motiveren om hieraan deel te nemenzelf het goede voorbeeld geven en dus zelf ook deelnemen aan het activiteitenaanbod Brugfiguren is een initiatief van Leiaarde vzw. Vormingplus MZW ondersteunt via vorming.

De Toekomstmakers: hoopvolle verhalen uit de regio

De website www.detoekomstmakers.be brengt hoopvolle verhalen opgepikt of geschreven door Vormingplus en partners. De website verkent duurzame alternatieven, haakt in op actuele maatschappelijke kwesties: stilte, sociaal conflict, stadslandbouw, duurzame economie,... Met deze website pent Vormingplus MZW ook haar eigen praktijken neer, om zo verslag te maken van wat we doen en wat we daarbij leren.

Ontmoeting Verbeeld(t)

Cliënten van het OCMW en maatschappelijk werkers komen vaak in contact met elkaar. Ze hebben elk een eigen perspectief, met vooroordelen en oordelen, maar ze delen ook veel waardevolle zaken.

Pagina's