Over Vormingplus

U bent hier

Home > Over Vormingplus

13 Vormingplus-centra

13 Vormingplus-centra vormen volwassenen in de vrije tijd. De programma’s en activiteiten die Vormingplus aanbiedt staan open voor iedereen. Naast deze cursussen zijn we actief in projecten. Meer uitleg over de Vlaamse Vormingplus-centra vind je op de portaalwebsite www.vormingplus.be.


Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

 

Vormingplus Volkshogeschool Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (MZW) bevindt zich in de Wandelweg 11, aan de achterkant van het station te Kortrijk. Het huis is de uitvalsbasis voor onze werking in het midden en zuiden van de provincie West-Vlaanderen (regio Kortrijk-Roeselare-Tielt). Vormingplus is een pluralistisch open huis en werkt samen met tal van organisaties.  

Contacteer de medewerkers van Vormingplus MZW.

Download hier ons logo


Missie 

Vanuit de bezorgdheden en toekomstdromen die in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen leven, organiseren we vorming, stimuleren we gemeenschapsvorming, ontplooien we culturele
activiteiten en zetten we de regio en de samenleving in beweging. 

We creëren een vormingsaanbod en we strijken neer op plekken in de regio om projecten op te zetten. 

We ijveren voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet…ieders inbreng is cruciaal in een echte democratische  samenleving die inclusief, solidair en duurzaam is.

We stimuleren het individu tot persoonlijke groei in onze groepswerkingen. We streven naar een op zorgzaamheid gebaseerde samenleving. Persoonlijke en maatschappelijke groei gaan voor ons hand in hand.

Visie

We stellen veel vragen. Antwoorden zoeken we innovatief en out of the box. We vormen krachtdadige coalities met partnerorganisaties in de regio. We werken al jarenlang in groepen rond het versterken van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. We zijn deskundige interviewers en kunnen lezingen, debatten en informele groepsgesprekken leiden. Onze ervaring in het werken met creatieve methoden neemt toe. We creëren labo’s voor nieuwe experimenten in de samenleving. Wat we doen, staat in functie van de inwoners van de regio. Die zijn divers, zijn armer of rijker, hier geboren of elders. Armoede hoort niet thuis in onze welvarende regio en mensen in armoede moeten kunnen participeren in de samenleving. Daarom schenken we hen extra aandacht.
Ook streven we naar een afspiegeling van de samenleving in onze organisatie. We zijn een inclusieve organisatie in een inclusieve samenleving.


Hefbomen voor duurzame verbinding - beleidsplan 2021-2025

We bouwen verder op de fundamenten van het beleidsplan 2016-2020. We willen mensen aanzetten om mee te bouwen aan een wenselijke toekomst voor anderen en zichzelf.
Focus op individuele problemen tillen we op richting samenlevingsvraagstukken en positieve oplossingen. “Betekenisvol en zorgzaam leven” is volgens ons ook toekomstgericht leven in verbinding en in solidariteit met anderen. 

I Zorgzame samenleving: wij zorgen, dus wij zijn

Personen in onze regio die deelnemen aan onze activiteiten ontwikkelen zelfzorg, zorg voor anderen en zorg voor de samenleving. 
We stimuleren dialoog en solidariteit tussen mensen. We concentreren ons op moeilijkheden rond zorg(zaamheid) die ons bereiken via deelnemers en andere organisaties. We leggen de vinger op de wonde van niet-zorgzaamheid en dragen positieve veranderingsvoorstellen uit. 

II Armoede: in een welvarende samenleving beëndig je armoede met alle middelen

In een rechtvaardige samenleving kunnen mensen méér dan ‘overleven’. Ze kunnen op een sociaal (vol)waardige manier ‘participeren, floreren en ontplooien’ in de samenleving. Deze participatie is uiterst belangrijk in de strijd tegen eenzaamheid, het zich terug mens in de gemeenschap voelen én voor de inzet van de persoonlijke en collectieve strijd tegen armoede.

III Superdiversiteit: in een open organisatie en samenleving neemt iedereen deel

Er ontstaat meer wederzijds begrip tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. We beluisteren mensen zonder migratieachtergrond, en bespreken ook met hen de samenlevingsvraagstukken d.m.v. verbindende methodieken. We delen positieve verhalen van bruggen die worden geslagen tussen diverse mensen.
Daarnaast stijgt het aantal socio-culturele activiteiten die ontstaan in een superdiverse context. 

IV Duurzaamheid: zorgen voor morgen 

We stimuleren een duurzame levensstijl door middel van sensibilisering (hoofd), het versterken van praktische vaardigheden (handen), en community-building (hart). We sturen structureel aan op systeemverandering en starten bij onszelf: tegen 2025 heeft onze organisatie haar CO2-uitstoot drastisch gereduceerd.