Vormingplus heeft een nieuwe directeur

U bent hier

Home > Nieuws > Vormingplus heeft een nieuwe directeur

Na enkele maanden als zelfsturend team heeft de Vormingplusploeg een nieuwe kapitein aan het roer. Nathalie Van Leuven startte op 21 augustus als directeur. We leggen haar graag enkele prangende vragen voor. Een kennismaking.

Stel je jezelf even voor?

Ik ben juriste van opleiding en kwam meer dan 15 jaar geleden in Kortrijk werken aan de Kulak.  De keuze voor Kortrijk was niet helemaal toevallig. Mijn man is een trotse West-Vlaming die die opportuniteit niet liet liggen om me na onze studies in Leuven te overhalen om naar Kortrijk te komen. Ik gaf aan de Kulak werkcolleges aan studenten en schreef een proefschrift over mensenrechten. In die periode werden onze twee dochters geboren en geraakten we steeds meer verbonden met Kortrijk, de buren, de school, de kinderopvang, de vrienden... Ik werkte een tijd in een zuiver juridische functie als auditeur bij de Raad van State. Tot op het moment dat ik voelde dat ik de mensen en het maatschappelijk veld, waarover het recht uiteindelijk gaat, meer wilde ontmoeten en meer wilde bijdragen tot maatschappelijke vraagstukken. Ik werkte een drietal jaren in de sociale economie: eerst als directeur van de koepel van de sociale werkplaatsen (SST) en vervolgens in een concrete sociale werkplaats in Gent. In mijn vrije tijd doe ik graag aan sport, vooral lopen. Ik kan gepassioneerd zijn door een goed boek, een film, een toneelstuk of uiteraard een lezing. Ik word graag echt geraakt.

Hoe heb je Vormingplus leren kennen en wat spreekt je er in aan?

Ik ken Vormingplus vooral als cursist. Ik nam deel aan een aantal lezingen over maatschappelijke thema’s en volgde ook een aantal reeksen die meer thuishoren in de cluster ‘persoon en relatie’. Een aantal keren werd ik van mijn sokken geblazen en bleven  de lezingen nog enkele weken nazinderen. Vanaf dat ogenblik wist ik dat Vormingplus echt bij mij paste. Voor mij is Vormingplus een organisatie waarvan het totaalplaatje klopt. Het cursusaanbod waarbij aandacht is voor zowel de maatschappelijke als de persoonlijke component, de aandacht om mensen bij te houden bij de digitale evolutie, de digitale mogelijkheden ten goede in de organisatie te benutten, aandacht om iedereen te betrekken, een uitgebouwde werking rond kansengroepen. Zelfs de sfeer en het interieur van het huis voelen warm en tegelijkertijd verfrissend aan ...

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een organisatie als Vormingplus?

Vormingplus MZW tracht de maatschappelijke veranderingen volgbaar te maken en positieve veranderingen te stimuleren. De uitdaging is om in onze organisatie iedereen in de streek aan zijn trekken te laten komen. Daar ligt volgens mij een uitdaging. Hoe bereik je een nog ruimer publiek en hoe neem je hen mee? Hoe kunnen we als vormingsorganisatie iets betekenen voor mensen die nog nooit van Vormingplus hebben gehoord? Hoe brengen we niet alleen debatten over diversiteit tot stand, maar creëren we ook een diverser publiek, waarin iedereen zich thuis kan voelen en anderen kan ontmoeten? Daarnaast is mijn ambitie groter dan zuiver ‘vormen’. Met mijn collega’s wil ik graag meerwaarde creëren, positieve zaken in gang zetten, ontmoeting, burgerschap en duurzaamheid stimuleren. 

Je bent zelf ook actief in het buurtwerk. Wat doe je precies?

Ik heb een klein engagement in mijn eigen buurt, de Lange Munte. Eén à twee keer per maand koken we samen met moeders in de wijk en proberen we de brug tussen de verschillende culturen in de wijk te leggen. We zoeken trouwens nog vrijwilligers om ons te versterken..

Heb je plannen om zelf ook cursus te geven hier? Wat mogen we verwachten?

Interactie tussen mensen en leren vind ik één van de fijnste zaken van het leven. Ik heb dat nooit kunnen laten. Dus ik zou inderdaad graag enkele cursussen geven of organiseren. Mijn interesse en expertise ligt vooral op het domein van de mensenrechten en diversiteit, de instellingen van de politiek en het recht. Afgelopen jaren leerde ik ook veel over de sociale en circulaire economie.

Mensenrechten en Vormingplus, bien étonnés de se trouver ensemble. Waar zit de verwantschap volgens jou?

In de aandacht en het respect voor de mens in de samenleving en voor een goed functionerende democratische samenleving. De mensenrechten zijn de meest fundamentele rechten waarop een persoon recht heeft net omwille van zijn mens-zijn. Aanvankelijk dachten we ons vooral te moeten beschermen tegen koningen en Staten die hun macht konden misbruiken. Deze controlefunctie is nog steeds broodnodig en wordt best ook internationaal georganiseerd, zodat een individuele Staat niet al te gek kan doen. Maar als we een samenleving wensen waar iedereen fundamenteel in zijn rechten gerespecteerd wordt en zich echt kan ontplooien als mens, helpen de juridische instellingen je vooral als het grondig fout gelopen is. De weg naar zo een samenleving is nog belangrijker. Net daarom zijn vorming, ontmoeting en aandacht voor andere mensen zo belangrijk: het zijn uiteindelijk onze overtuigingen en gedragingen die maken of een ander volwaardig ‘mens’ kan zijn.

Jean-Luc Dehaene zei: "Sire, geef me 100 dagen,... " Hoe zit dat bij jou? 

Ik denk dat ik qua aard een bedachtzaam persoon ben. Ik zal eerst nadenken. Ik wil nu ook bij Vormingplus graag goed de tijd nemen om te luisteren en te begrijpen waarmee elk van mijn collega’s bezig is. Ik neem de tijd om te leren. De ervaring die al in de organisatie huist, is enorm. Als mijn enthousiasme opborrelt, kan ik het soms wel niet meer tegenhouden. Dat maakt dat ik soms ook wel vrij plots enthousiast in een project kan duiken. 

Wat is je motto?

Daar heb ik toch even over moeten nadenken… Een van de meest inspirerende spreuken vind ik “Wees de verandering die je in je omgeving wil zien gebeuren”(Ghandi). Verandering kan heel klein zijn, maar het minste woord, positief of negatief, genereert al een golf aan effecten bij de ander. Dus denk ik dat iedereen een voorbeeldfunctie heeft om - met vallen en opstaan - te proberen de wereld iets mooier achter te laten dan hij aan hem of haar werd voorgesteld. Met kritiek naar andere personen of bevolkingsgroepen, die ik  op sociale media en ook in de pers vaak zo genadeloos vind, stel je misschien een probleem aan de kaak. Veel waardevoller is het op de een of andere manier te pogen bij te dragen aan het begrip en de oplossing.

Een Antwerpse in Kortrijk, (aka 'an Englishman in New York' ), hoe gaat dat?

Ik ben een goede ambassadeur van de stad. Ik heb haar sinds 2001 zien groeien en mooier zien worden. De bruggen en de Leieboorden, de pop-up-bars en de festivals...Na al die jaren heb ik hier ook een hecht netwerk van vrienden die ik niet meer kan missen. Ik hou van de karakteristiek van de West-Vlaming die vertrekt van de ander. Hoeveel mensen me al hebben gevraagd of ik me hier wel kon aanpassen... dat hoor ik een Antwerpenaar niet zeggen tegen mensen die naar zijn stad verhuizen. Ik kan je ook geruststellen: ik versta alles.

Ben je vernoemd naar Gilbert Bécauds 'Nathalie'?

Goede vraag... mijn moeder is leerkracht Frans, dus dat kan meegespeeld hebben. Ik vind het in ieder geval charmant als - veelal zestigers- het liedje beginnen te zingen. Het blijft een prachtig lied.