Nieuw bij Vormingplus: 'De Schemerzone', gesprekken over de actualiteit

U bent hier

Home > Nieuws > Nieuw bij Vormingplus: 'De Schemerzone', gesprekken over de actualiteit

De Standaard sloot op 12 december 2015 het journalistieke jaar af met een interview met Rik Coolsaet. De recent emeritus geworden professor internationale betrekkingen (UGent) hield er een pleidooi voor het bewaken van het perspectief wanneer we de actuele gebeurtenissen beoordelen. Een boodschap die hij, alvorens de boeken dicht te doen, ook zijn studenten in Gent nog eens meegaf. "'Met de geschiedenis in de achteruitkijkspiegel kan je de huidige gebeurtenissen in perspectief plaatsen", zei hij in De Standaard.
 
Of het bos door de bomen zien bijvoorbeeld. En dat is precies wat we in De Schemerzone willen doen. Eenmaal per maand toveren we ons eigen cafetaria in Kortrijk om tot een plek waar actuele gebeurtenissen onder de loep worden genomen. Dat vraagt om een gesprek met een van de begeiders, Jan Timmerman.

 

Wat kunnen mensen verwachten van de gesprekken in 'De Schemerzone'?

Deze gesprekken staan stil bij actuele gebeurtenissen. Door meningen, visies en ervaringen uit te wisselen verdiep je je in de materie, maar verhoud je je ook met de kwestie. Het gaat daarbij niet altijd om te oordelen voor of tegen. De realiteit heeft vaak zoveel complexe kanten, de perspectieven van anderen, en van jezelf, kan je in de discussie en de uitwisseling op het spoor komen. 
Ik vind het belangrijk om in gesprek te blijven, vandaag meer dan ooit. Iedereen heeft, denk ik, wel eens het gevoel dat hij zich niet staande kan houden in het overaanbod aan informatie. Sommigen beslissen dan om geen krant meer te lezen of geen journaal meer te bekijken. De bedoeling van 'De Schemerzone' is niet om te zeggen waar het nu op staat. We geloven wel in de meerwaarde van dialoog.

Wie kan er komen?

Iedereen met interesse in de actualiteit én met interesse om zijn horizon te verbreden (kan komen en) is welkom. De toegang is gratis, enkel de pint betaal je zelf. Tijdens zo'n gesprek vorm je samen met anderen een kleine gemeenschap die zich buigt over een belangrijk actueel thema. 

Hoe gaat zo'n gesprek in zijn werk?

Een 10-tal dagen vooraleer we de Schemerzone intrekken kiezen we het thema of de kwestie. Dat kan politiek zijn, maar evengoed economie, cultuur,... De actualiteit van het moment bepaalt waar we het over zullen hebben. 
Wie zich op voorhand inschrijft, krijgt ook een twee-tal teksten hierover opgestuurd. We vertrekken van deze teksten. We beluisteren elkaars standpunt en stellen vragen. Met een aantal methodieken verkennen we de verschillende visies. Het is niet de bedoeling om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Maar je mag natuurlijk ook gewoon komen luisteren.

Waarom organiseert Vormingplus een dergelijk initiatief?

Als vormingsorganisatie willen we ons midden de actualiteit plaatsen. We zijn geen wereldvreemd clubje en willen ook geen vrijblijvende vrijetijdsbesteding aanbieden. Er wordt heel veel gedeeld en gereflecteerd over actuele thema' op sociale media. We denken dat het relevant en nodig is om dat in het 'echte leven' ook te doen. Dat voegt toch nog veel toe aan de 'likes' van Facebook. Het Vormingplus-café wil een soort marktplaats zijn waar verschillende visies en standpunten, ervaringen en meningen elkaar ontmoeten.  

Verklaar eens de naam van het concept.

De gesprekken worden georganiseerd in de vooravond, tijdens de schemer dus. Maar het is ook belangrijk te vermelden dat we niet aan ideologische scherpslijperij willen doen. Je kunt een duidelijke visie hebben, maar tegelijk erkennen dat een kwestie vele kanten heeft. Dat is ook de schemer.

 

De Schermerzone vindt plaats op de volgende data:

maandag 22 februari (17u)

maandag 21 maart (17u)

maandag 18 april (17u)

maandag 23 mei (17u)

maandag 20 juni (17u)

Graag inschrijven op voorhand als je er bij wil zijn. Het thema van de gesprekken wordt zo'n twee weken op voorhand mee gedeeld via onze site.