Betaalbaar wonen, een basisrecht voor iedereen

U bent hier

Home > Nieuws > Betaalbaar wonen, een basisrecht voor iedereen

 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede 

 

17 oktober is al jaren de Werelddag van Verzet tegen Armoede, aanleiding voor Vormingplus om om onze werking voor kansengroepen naar een breder publiek kenbaar te maken, en de armoedeproblematiek blijvend in de aandacht te houden. Dat deden we eerder al met de  inleefweek armoede, maar ook dit jaar zetten we mee de schouders onder enkele initiatieven van de de verenigingen waar armoede het woord nemen in onze regio. We legden ons oor te luisteren bij Steven Decuypere (T’Hope in Roeselare) en Ingrid Jacob (A’kzie in Kortrijk) om de betekenis van 17 oktober te achterhalen. 

“17 oktober is een symbolische dag”, zo begint Steven Decuypere. “Door ieder jaar opnieuw dat moment aan te grijpen slagen we er in om telkens opnieuw te onderstrepen dat armoede nog steeds onderdeel uitmaakt van onze samenleving, vooral dan dicht bij ons thuis; 12% van de kinderen wordt in een gezinssituatie geboren waar er een reëel risico is op armoede. Dat risico houdt in dat de kinderen, om allerlei redenen, dagelijks kansen mislopen om volwaardig deel uit te maken van de samenleving. Dat onrecht wordt op de Werelddag van Verzet tegen Armoede elk jaar opnieuw aan de kaak gesteld. 

Ingrid Jacob omschrijft 17 oktober als een “dag van solidariteit. Voor wie dagelijks met armoede geconfronteerd wordt zal deze ene dag niet veel veranderen. Toch betekent het jaarlijkse samenhorigheidsgevoel en de blijken van solidariteit die van overal ter wereld komen een hart onder de riem voor wie armoede de dagelijkse realiteit betekent. Het is ook een dag waarop even wordt stil gestaan bij alle slachtoffers van armoede en sociale uitsluiting in de wereld, een dag van verdriet en onmacht en van strijd.” 
 

Een allerminst evident basisrecht

Het Netwerk tegen Armoede koos dit jaar voor betaalbaar wonen als thema van de nationale campagne. Voor Ingrid is het evident: “Een woning is onze uitvalsbasis, dat is waar we thuiskomen en de energie halen om het leven terug aan te kunnen. Dat klinkt evident maar dat is het allerminst.”

Betaalbare huisvesting en degelijk wonen als basisrecht. Steven sluit zich hierbij aan en verduidelijkt: “Het gaat niet enkel om een goede woning, maar ook om het belang van een duurzame huisvesting waar betaalbare energie ook onderdeel vanuit maakt. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden; als je huurhuis niet geïsoleerd is of er zit nog enkel glas in de woning, dan zijn de verwarmingskosten ook een pak hoger. Dat is budget dat dan niet meer kan worden uitgegeven aan andere levensnoodzakelijke middelen. Daarnaast zijn er ook nog een heleboel mensen die helemaal geen dak boven hun hoofd hebben: thuislozen, mensen die vaak niet in orde zijn met de regelgeving en daardoor geen aanspraak kunnen maken op een woning en een domicilie-adres, waardoor hen opnieuw heel wat rechten worden ontzegd.”

Vanuit hun dagelijkse praktijk binnen T’Hope en A’kzie hebben Ingrid en Steven een goed zicht op de woonproblematiek in de stad waar ze werken. “Roeselare heeft nog onvoldoende sociale woningen, maar de stad doet wel grote inspanningen om het aantal sociale woningen op te trekken.” Ingrid herkent het. “In Kortrijk is de situatie gelijkaardig. De steden doen zeker veel inspanningen maar er is meer nodig. Er moet samen gezocht worden naar oplossingen op korte en langere termijn.”
 

Spanningsveld

Op de vraag hoe zwaar de komst van de vluchtelingen doorweegt op het zoeken naar een degelijke woning, antwoordt Ingrid duidelijk: “Het woonprobleem bestaat al langer dan het vluchtelingenprobleem, het is het gevolg van decennialange beleidskeuzes in eigendom en een verwaarlozing van de huurmarkt. Tegelijkertijd is er overal onderbenutte ruimte; huizen en appartementen, jammer genoeg al te vaak sociale woningen, staan soms jaren leeg te wachten op renovatie. Er zijn dus wel voldoende huizen, maar blijkbaar is het interessanter om ze te laten leeg staan.” Steven vrees dat het ergste nog moet komen: “Heel wat vluchtelingen moeten nog erkend worden. Eens dat zal gebeurd zijn, komen zij ook op dezelfde huurmarkt die al ontzettend krap is. Het spanningsveld aan de onderkant van de woningmarkt wordt steeds duidelijker voelbaar.”

De leegstand aanpakken is ook een van zijn suggesties aan de stad Roeselare om haar inwoners betaalbaar en kwaliteitsvol te laten wonen. “Daarnaast is er nood aan de renovatie van woningen, het aanpakken van huisjesmelkers en een verdere uitbouw van het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK), door het aanspreken van verhuurders om hun woning via het SVK te verhuren en financiële ondersteuning van de huurder. Door het sensibiliseren van de aanbieders, het inzetten op woningbouw binnen de sociale huisvesting, maar zeker en vast ook door blijvend te investeren in de broodnodige begeleiding op maat van gezinnen in moeilijke situaties of extra ondersteuning van gezinnen die dreigen in noodsituaties terecht te komen, zowel op financieel als op psycho-sociaal vlak. Zorgen voor de bakstenen is één aspect, maar voldoende ondersteuning voor de mensen die er in moeten wonen is even cruciaal.”

Ingrid vult aan vanuit de Kortrijkse situatie: “De stad moet zoeken naar creatieve oplossingen om samenwonen niet langer te omschrijven als sociale fraude maar eerder als mogelijkheden om betaalbaar en kwaliteitsvol te kunnen wonen.”
 

17 oktober

Volgt de vraag wat er in Kortrijk en Roeselare concreet te gebeuren staat rond 17 oktober, en hoe je ook mensen zonder armoede-ervaring betrekt bij het thema. Steven legt uit wat er in Roeselare op stapel staat: “Op 15 oktober doen we een optocht doorheen het centrum, waarin iedereen die armoede en slechte huisvesting onaanvaardbaar vindt, mee kan opstappen. In de twee weken daarvoor worden allerlei uiteenlopende activiteiten met verschillende partners gepland rond huisvesting, met onder meer de Energiesnoeiers, het Sociaal Verhuurkantoor, de woonbegeleiding van het CAW en de nachtopvang.”

De verschillende partners worden ook betrokken in de actie in Kortrijk. ‘Wonen, tijd voor actie’ is het motto waarmee A’kzie aandacht vraagt voor de woonproblematiek. Ingrid Jacob verduidelijkt: “De beleidsverantwoordelijken kennen de cijfers en de woningnood. Maar in de weken vóór 17 oktober bieden we hen de gelegenheid om in de schoenen te staan van wie vandaag geconfronteerd wordt met woonnood, mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning maar te duur, te klein en te slecht gehuisvest zijn.” Samen met verschillende organisaties biedt A’kzie hen een inleefmoment voor beleidsmakers om even mee te draaien in de hulpverleningsorganisaties die bezig zijn rond wonen in Kortrijk: de nachtopvang, de crisisopvang, de woonclub, de Energiesnoeiers, het wijkteam,...  Over deze ervaringen worden interviews afgenomen.
Op de Werelddag zelf, op maandag 17 oktober, wordt op de Kortrijkse Grote Markt een 'klein huisje' gebouwd waar A’kzie informatie geeft over het wonen in Kortrijk. Vanaf 18 u gaan alle geïnteresseerde burgers in dialoog met de beleidsverantwoordelijken rond ideeën en voorstellen die de woonsituatie kunnen verbeteren.” 

In Roeselare vindt op 8, 11 en 12 oktober een WoonWijsWandeling plaats, waar ook Vormingplus bij betrokken is. Steven licht een eerste tip van de sluier op. “De wandeling legt een traject af langs verschillende locaties. Iedere plek heeft een link met huisvesting: er is uitleg over de woonbegeleiding van het CAW, het Sociaal Verhuurkantoor en wat het Welzijnshuis biedt op vlak van wonen. Maar we geven ook een inkijk in een volledig duurzame gerenoveerde woning, de Energiesnoeiers vestigen de aandacht op de gevaren van de deur-aan- deur-verkoop van energieleveranciers en we leggen ook de werking van nachtopvang uit en hoe een thuisloze zijn situatie ervaart. In het traject van 2 uur komen al die aspecten aan bod.”
 

Interview: Maarten Vanhee

​Meer info: 
thope.be
vzw-akzie.be​

 

PRAKTISCH

Roeselare
WoonWijsWandeling 
op dinsdag 11 oktober (13u30-15u30) en woensdag 12 oktober 2016 (19u-22u)
De wandeling vertrekt aan het CAW, lepersestraat 47,Roeselare. We stappen ongeveer 5 kilometer. Het traject is rolstoeltoegankelijk.

Klik hier om in te schrijven
 

Kortrijk
ma 17 oktober 2016
9u: 
Publieke actie
18u: Gesprekstafels in het stadhuis van Kortrijk