70 jaar mensenrechten in 2 films en 2 lezingen

U bent hier

Home > Nieuws > 70 jaar mensenrechten in 2 films en 2 lezingen

In 2018 is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 70 jaar oud. Vormingplus MZW, Amnesty International afdeling Kortrijk, Vrijzinnig Centrum Mozaïek en Kunstencentrum Buda grijpen deze verjaardag aan om stil te staan bij de mensenrechten anno 2018. Dit doen we concreet aan de hand van twee films. De keuze van de films bepalen we niet zelf, we laten die over aan mensen die actief zijn op het domein van het recht en de mensenrechten. Welke film is inspirerend voor hen? Welke film maakt volgens hen een belangrijk statement over mensenrechten? Na de film gaan we dieper in op de thematiek van de film en de mensenrechten in het algemeen. We koppelen ook terug naar de Belgische situatie.

We bijten de spits af op vrijdag 19 oktober met 'Woman in Gold', gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Maria Altmann (Helen Mirren), die de holocaust overleefde en gedurende jaren het gevecht aanging met de Oostenrijkse overheid om een iconisch schilderij van Gustav Klimt terug te krijgen. Het beroemde schilderij was haar familie op een wrede manier ontnomen door de nazi’s, net voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Samen met haar advocaat E. Randol Schoenberg (Ryan Reynolds), strijdt ze tot in het Amerikaanse Hooggerechtshof toe om het familiestuk naar huis te brengen. Bert Demarsin, hoofddocent aan de KU Leuven en gespecialiseerd in kunst en recht, verzorgt de nabespreking.

Mensenrechten behoren vandaag wellicht nog tot de weinige grote morele idealen waarin we geloven, die ons hoop bieden en die het goede belichamen. Mensenrechten zijn volgens velen bovendien sinds lang een wezenlijk onderdeel van de westerse cultuur. De geschiedenis van die mensenrechten wordt dan ook meestal voorgesteld als een onvermijdelijke en positieve ontwikkeling, die begint met de Tweede Wereldoorlog, de Franse Revolutie of zelfs in de oudheid en die eindigt met het succes en het prestige dat mensenrechten vandaag genieten. Maar wat indien mensenrechten veel recenter (en veel toevalliger) zijn ontstaan dan we meestal aannemen?

Rechts- en politiek filosoof Wim Weymans (Leuven International and European Studies, KU Leuven) toont op dinsdag 23 oktober dat een nieuwe interpretatie van de geschiedenis van de mensenrechten ook gevolgen heeft voor de manier waarop we vandaag mensenrechten zien en er ons voor kunnen inzetten. 
 

Advocaat Paul Bekaert kiest op vrijdag 9 november voor 'Fahrenheit 451',  een Brits sciencefiction-dramafilm uit 1966 van François Truffaut. De aarde, ergens in de toekomst, zucht onder een totalitair regime. Het lezen en in bezit hebben van boeken is verboden en een speciale eenheid, de Brandweermannen, heeft carte blanche om overal binnen te vallen en boeken te verbranden. Een van de Brandweermannen is Guy Montag. Hoewel hij ijverig meehelpt aan de boekverbrandingen begint hij meer en meer te twijfelen aan de zin van zijn werk. De twijfel wordt groter als hij een praatje maakt met zijn buurvrouw, de jonge onderwijzeres Clarisse.

Paul Bekaert duidt in een nabespreking waarom de film actueel is vanuit zijn engagement als mensenrechtenactivist en -advocaat. 
 

Op dinsdag 20 november gaan we in gesprek met Eva Brems. De Universele Verklaring kwam in 1948 tot stand en werd geschreven door blanke mannen die een nieuwe wereldoorlog wilden voorkomen. Zij bepaalden wat de basisnormen waren om mondiaal vreedzaam en waardig te kunnen leven. Anno 2018 blijken vele volkeren destijds niet vertegenwoordigd te zijn. Hoe staan Afrikanen en Aziaten vandaag tegenover de mensenrechtenverdragen? Welke vragen komen er vanuit de islam? Sommige NGO's en groeperingen maken zich ook in België zorgen om de mensenrechten. Is dit terecht? Is er vooruitgang op het vlak van mensenrechten of is er een dalende bescherming van de rechten van de mens? Er ontstaan steeds meer verdragen. Worden kwetsbare groepen zoals vrouwen en minderheidsgroepen daardoor beter beschermd? 

 

PRAKTISCH

'Woman in Gold': film met nabespreking door Bert Demarsin
vrijdag 19 oktober 2018 (20u15-22u30)
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk
€ 9
>>meer info

Vrij-Spraak - Wim Weymans: Mensenrechten, jong en al versleten?
dinsdag 23 oktober 2018 (19u-21u)
VC Mozaïek, Overleiestraat 15/A, Kortrijk
€ 8
>> schrijf je hier in

'Fahrenheit 451': de keuze van Paul Bekaert
vrijdag 9 november 2018 (20u15-22u30)
Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk
€ 9
>>meer info

Vrij-Spraak - Eva Brems: Zijn de mensenrechten voor iedereen?
dinsdag 20 november 2018 (19u-21u)
VC Mozaïek, Overleiestraat 15/A, Kortrijk
€ 8

>> schrijf je hier in