De sociale zekerheid: een inleefwandeling

U bent hier

Home > Projecten > De sociale zekerheid: een inleefwandeling
De sociale zekerheid bestaat 75 jaar. Ze is verweven met alle aspecten van de maatschappij en we komen er mee in aanraking in elke fase van ons leven: van de geboorte tot ons pensioen. Achter de cijfers en grafieken gaan verhalen schuil van mensen die zonder de sociale zekerheid uit de boot zouden vallen. Het gaat over onderlinge solidariteit. 
 
Toch bestaan er over de sociale zekerheid veel vooroordelen, misverstanden en foute informatie. Dat is jammer én gevaarlijk, vooral ook omdat ze onder druk staat en wordt uitgehold. 
 
Hoe belangrijk de sociale zekerheid is merk je ook als je rondloopt in eender welke gemeente of stad. Op elke hoek en in iedere straat toont de sociale zekerheid een deel van haar gelaat. 
 
Tijdens een infleefwandeling nemen begeleiders je mee op stap in Harelbeke, Kortrijk, Menen, Roeselare en Waregem. Zij dagen je creatief en speels uit om na te denken en in gesprek te gaan rond de sociale zekerheid, en over de uitdagingen waar de sociale zekerheid voor staat:
 
  • Wat is de sociale zekerheid? Wat zit er allemaal onder deze noemer? 
  • Hoe is de sociale zekerheid geëvolueerd de voorbije 75 jaar?
  • Waar moet het naartoe? Welke toekomst heeft ze?  
 
Heb je interesse om met je organisatie, vereniging, bedrijf, klas, ... op stap te gaan? Elke wandeling duurt ongeveer 2 uur en kost € 50 per groep. 
 
Contacteer ons met je vraag via maarten.vanhee@vormingplus.be | 056-260 609, laat ons weten in welke stad/gemeente je op stap wil en doe een voorstel van datum. Wij bekijken welke begeleider beschikbaar is om de wandeling te begeleiden.
 
Een interview met begeleider Philip Douchy en Maarten Vanhee lees je in de Visie van 14 juni, op de website van ACV West-Vlaanderen en hieronder:
 
2019 was het jaar waarin onze sociale zekerheid 75 kaarsjes uitblies. De christelijke vakbond ACV zette twee jaar geleden in West-Vlaanderen een traject op met 11 lezingen over de toekomst van de sociale zekerheid. Vormingplus organiseerde vanaf 2019 socialezekerheidswandelingen.
 
Emmanuel Labarque van ACV West-Vlaanderen vertelt: ‘Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen was van bij het begin betrokken en ondersteunde onze lezingenreeks actief. De socioculturele organisatie ging na de reeks op zoek naar een manier om met inwoners van de regio in gesprek te gaan over sociale zekerheid. Het resultaat zijn de socialezekerheidswandelingen.’

Steen in het water

'Vrijwillige begeleiders gaan met een groep op stap in steden en gemeenten en dagen de groep creatief en speels uit om na te denken en in gesprek te gaan over de sociale zekerheid en haar toekomst’, vertelt Maarten Vanhee van Vormingplus Midden- en Zuid-West- Vlaanderen. ‘Zorg dragen voor elkaar kan op verschillende manieren. We willen niet louter mensen sterker maken als vormingscentrum, maar hen ook leren zorgen voor zichzelf, voor anderen en de brede samenleving. Een samenleving die zorgzaam is, staat of valt met goed uitgebouwde structuren van solidariteit. Die moeten ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt. De sociale zekerheid is één van die pijlers, maar we beseffen te weinig de waarde ervan. Omdat er de laatste jaren bijna geruisloos aan is geknabbeld, is informeren over de sociale zekerheid belangrijk. Tegelijk willen we dat mensen erover in gesprek gaan. Met elkaar tijdens de wandeling, met familie en vrienden nadien. We hopen met het project een steen in het water te gooien en de kringen daarrond te zien uitdijen.’

Doe-en-denk-wandeling

Philip Douchy, oud-leerkracht economie, begeleidt de wandelingen in Menen: ‘Het is een leuke en gezonde activiteit, gekoppeld aan een belangrijk actueel en maatschappelijk thema. Het is een doe-en-denk-wandeling, bedoeld voor zowel werkenden, senioren als studenten. Een ideale activiteit ook voor verenigingen van diverse pluimage.’
 

Gewaagde stellingen

‘Ons hele leven is doorspekt met de sociale zekerheid, van bij de geboorte tot de dood’, gaat Philip verder, ‘ze is er voor iedereen, als een solidaire verzekering voor moeilijke momenten. Uit ervaring weet ik dat de sociale zekerheid een vangnet is. Mocht ze nog niet bestaan, we zouden ze bij wijze van spreken zo snel mogelijk moeten uitvinden. Dat wil ik duidelijk maken tijdens de wandeling. En ondertussen poneer ik allerhande, al dan niet, gewaagde stellingen. De deelnemers worden uitgedaagd om hierover na te denken. Want we beseffen, wellicht te weinig, het belang van deze sociale verworvenheid. Veel andere landen benijden ons.’
 
 
Periode: 
juni, 2019