De Grote Verleieding: audiowandeling 'Waterlagen'

U bent hier

Home > Projecten > De Grote Verleieding: audiowandeling 'Waterlagen'

:: Je kan deze wandeling bekijken en beluisteren via izi.travel (smartphone & web)

De Grote Verleieding is het festival waarmee Stad Kortrijk en haar vele partners het einde van 20 jaar Leiewerken viert. Op de agenda staan picknicks, een tentoonstelling over stedenbouw en ruimte, veel cultuurevenementen - waaronder een kunstroute - én ook een audiowandeling. Daar staat Vormingplus voor in. 

Met ‘Waterlagen’ biedt Vormingplus via een audiowandeling verschillende perspectieven op de Leie. De rivier als economische ader, ecologische biotoop en als anker voor stedenbouwkundige of sociale ontwikkeling. Deze perspectieven worden verwoord door mensen die leven en werken op en naast de rivier en elk met een specifieke bril naar de Leie kijken: van de woonbootbewoner tot de cafébaas, van de historicus tot de ingenieur. Ze brengen een persoonlijk verhaal dat tegelijk een caleidoscopisch beeld oproept van de Leie als slagader van de stad.

Je kan deze wandeling bekijken en beluisteren via izi.travel

 

::INTERVIEW::

Waterlagen: de Leieoevers als palimpsest

‘Waterlagen’ is de titel van een audiowandeling waarmee je aan de hand van lokale verhalen een frisse blik krijgt op de rivier en haar oevers. Projectleider Maarten Vanhee zorgde voor de realisatie.

Welke verhalen zullen we te horen krijgen?

De verhalen zijn heel divers. Er komen uiteraard professionals aan bod die van dichtbij betrokken waren bij de realisatie van de Leiewerken. We maken evengoed ruimte voor inwoners die op of langs de Leie wonen of mensen die werken, tuinieren, fietsen of bouwen langs de rivier. 

De audiowandeling geeft ook historische achtergrond. Het uitzicht van de Leie in Kortrijk is in de loop van de geschiedenis spectaculair gewijzigd. Aan de hand van de rivier bekijk je de stad als een palimpsest dat telkens opnieuw beschreven wordt, het ene verhaal bovenop het andere.

Waarom een audiowandeling?

De keuze voor een audiowandeling heeft een aantal redenen. We wilden voor dit project afstappen van de klassieke geleide wandeling die vaak slechts een beperkt beeld van een onderwerp geeft - of in elk geval het beeld dat één gids schetst. Met deze audiowandeling is het mogelijk om heel diverse verhalen te beluisteren, en evenveel verschillende perspectieven. Als wandelaar kan je zelf beslissen welke fragmenten je wil horen, en zo je eigen visie op de Leie samen- of bijstellen. 

Daarnaast heeft een audiowandeling een langere levensduur: niet alleen deze zomer, maar ook nadien zal je deze wandeling gratis kunnen blijven gebruiken. 

De audiowandeling is één deel van ons aanbod. Daarnaast staan deze zomer een aantal geleide wandelingen op het programma. Vier sprekers die in de audiowandeling aan bod komen nemen een groep mensen mee door de stad en langs de Leie. Ze zullen het hebben over hun kijk op de Leie en hoe die de stad en het beeld ervan mee vormgeeft. Vanuit hun professionele betrokkenheid, maar evenzeer vanuit hun eigen fascinatie voor de rivier. Hun verhalen werken aanvullend en verdiepend op de ‘Waterlagen’, en ze geven de deelnemers ook de kans om met deze sprekers in dialoog te gaan.

Wat vond je zelf het meest verrassende verhaal?

Boeiend om te horen waren de verhalen over de niet-gerealiseerde projecten. De stad en de Leie hadden er heel anders kunnen uitzien zonder de visie van enkelen om de infrastructurele werken aan de Leie aan te grijpen voor een grootschalige stadsvernieuwing wat het vandaag is geworden. Dat de lange denkoefening van 30 jaar haast ongemerkt het pad heeft geëffend voor gelijkaardige projecten in binnen- en buitenland is een pluim die Kortrijk op haar hoed mag steken.

Verder springen de persoonlijke verhalen van een aantal Kortrijkse inwoners er bijna automatisch uit omdat ze een verrassend, alledaags en soms herkenbaar perspectief tonen op de Leie.

Wat wil je dat mensen overhouden aan deze wandeling?

Het idee dat je iets - in dit geval een stad en haar rivier - anders kunt bekijken als je de caleidoscoop om- en omdraait en het perspectief wisselt. Als je af en toe eens een andere bril opzet krijg je meer visie(s). Hoe vollediger en kleurrijker het plaatje wordt, hoe meer je waardering en betrokkenheid groeit. 

De Leie is constant in beweging, maar dat geldt evenzeer voor de stad die op haar oevers gebouwd is. De inwoners geven die stad telkens nieuwe dynamieken. De tijd staat niet stil, en dat is voor een stad misschien maar best ook.

Meer info: maarten.vanhee@vormingplus.be

www.degroteverleieding.be

Subtitel: 
Perspectieven op de Leie in Kortrijk
Periode: 
juni, 2015 tot oktober, 2015