10 op 10 voor solidariteit

U bent hier

Home > 10 op 10 voor solidariteit

Leerhuis Roeselare

Wanneer

di, 22/10/2019 - 19:30 - 22:00
di, 05/11/2019 - 19:30 - 22:00
di, 19/11/2019 - 19:30 - 22:00
di, 03/12/2019 - 19:30 - 22:00
di, 17/12/2019 - 19:30 - 22:00
Voeg toe aan kalender2019-10-22 19:30:002019-10-22 22:00:00GMT+01:0010 op 10 voor solidariteitSint-Jorisstraat 4 8800 Roeselare2019-11-05 19:30:002019-11-05 22:00:00GMT+01:0010 op 10 voor solidariteitSint-Jorisstraat 4 8800 Roeselare2019-11-19 19:30:002019-11-19 22:00:00GMT+01:0010 op 10 voor solidariteitSint-Jorisstraat 4 8800 Roeselare2019-12-03 19:30:002019-12-03 22:00:00GMT+01:0010 op 10 voor solidariteitSint-Jorisstraat 4 8800 Roeselare2019-12-17 19:30:002019-12-17 22:00:00GMT+01:0010 op 10 voor solidariteitSint-Jorisstraat 4 8800 Roeselare

Waar

ACW Roeselare
Sint-Jorisstraat 4
8800 Roeselare

Prijzen

Standaardtarief - 80.00

Deelnameprijs volgens inkomen: zie voor meer details hierover http://motief.org/index.php/vorming/inschrijven

 

Is het leven van een ‘illegaal’ minder waard? Hebben mensen die uitsluiting ervaren dat toch vooral aan zichzelf te wijten? Hoe oud mag een mens worden, indien dit de gemeenschap financieel ‘belast’? … In het maatschappelijke debat wordt alsmaar vaker een taal gehanteerd die ‘de ander’ als minder mens dreigt voor te stellen, of alleszins een mens met minder grondrechten. Academici waarschuwen voor deze tendens van dehumanisering. In de bijbelse traditie bestaan er 10 woorden (of ‘geboden’) die net willen voorkomen dat een samenleving zou verworden tot een ‘land van benauwenis’. Richtingwijzers zijn het, die ons moeten doen zoeken naar een menselijke samenleving waarin solidariteit met de meest kwetsbare groepen als uitgangspunt blijft functioneren. In het lev-leerhuis vertrekken we vanuit de actualiteit en onze eigen leefwerelden en gebruiken we de traditie als toetssteen om samen te zoeken hoe we weerwerk kunnen bieden aan deze tendens tot ontmenselijking.


In dit leerhuis hanteren we een contextuele en bevrijdende lezing van de bijbel. Dat betekent dat we pogen om de context waarin een bijbeltekst werd geschreven, én de context waarin wij vandaag een bijbelverhaal lezen, ten volle ernstig te nemen. Dat betekent ook dat we niet 'letterlijk' gaan lezen, maar de tekst leren begrijpen binnen de joodse verhaaltraditie, tegen de historische achtergrond van het maatschappelijke debat waarin de tekst tot stand kwam en proberen te lezen met de 'bevrijdende bril' waarmee de god uit de bijbel, JHWH, ons uitdaagt te kijken -ook naar onze eigen leefomgeving en onze samenleving vandaag. Daarbij maken we dus ook gebruik van actuele visies omtrent maatschappelijke vraagstukken in relatie tot solidariteit.


Dit leerhuis richt zich tot iedereen - met gelijk welke levensbeschouwelijke overtuiging - die interesse heeft in de bronnen van de joodse, christelijke en islamitische traditie en samen met anderen wil zoeken hoe deze bronnen ons vandaag kunnen inspireren om 'het goede leven' vorm te geven -in onze eigen levens en in de samenleving.Inschrijven bij

Motief vzw
Tel:
015/200301
E-mailadres:

Partner:

Motief vzw

Over de begeleiding:

Online inschrijven is niet mogelijk voor deze activiteit.